Æ, Ø og Å !!!

Hvordan skrive æ, ø og å med AZERTY tastatur? (du må bruke alt tasten og talltastaturet til høyre)

Alt + 145 = æ

Alt + 146 = Æ

Alt + 155 = ø

Alt + 157 = Ø

Alt + 134 = å

Alt + 143 = Å

 

Så nå vet dere det! 🙂