NORVÈGE - PROVENCE

Pianiste norvegien Les mer her: http://www.festivalpaques.com/fr/programme-2013

Tove Storm est une artiste norvegienne qui habite à Salon de Provence. Ses oeuvres sont sublimes.

Globalskolen er et gratis, nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og RLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet.

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde.....

Kurs tilpasset voksne som ønsker å lære norsk språk og om det norske samfunnet