Mode d'émploi! Søknad om fransk statsborgerskap

Som dere vet kan nordmenn nå søke om fransk statsborgerskap uten å miste sitt norske

Mer informasjon finner dere her  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111

For å få kopier av norske dokumenter 

Fødselsattest   erson/folkeregister/attester-og-opplysninger/attester/type/fodselsattest/

Vigselsattest

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/attester/type/vigselsattest/ eller kontakt direkte den myndighet som utførte vielsen  m f.eks Tingretten med rettskrins til stedet der vielsen fant sted.

Hilsen Styret